Daně a jak na ně?

Další nový web v rámci sítě Poradci-sobě.cz

 • Kategorie

 • Dańové novinky 2015 – aneb, bude hůř ?

                  Nová vláda začíná zásadně přitvrzovat v oblasti daní, v parlament schválil tzv. kontrolní hlášení, kdy plátci DPH budou měsíčně elektronicky hlásit přehled svých faktur na finanční úřad. Jedinou pozitivní zprávou je rozhodnutí ústavního soudu o vrácení slevy na poplatníka pro pracující důchodce naopak negativní zprávou je například omezení paušálních výdajů a oznamování osvobozených příjmů., Více informací můžete sledovat na našem webu www.radce.cz

   

  • Sleva pro důchodce: Ústavní soud zrušil s platností od roku 2014 omezení neuplatňovat slevu na poplatníka u pracujících důchodců, nově půjde slevu uplatnit v tomto roce a to za celý rok. Pracující poplatník může slevu začít uplatňovat od srpna 2014 s tím, že část slevy půjde uplatnit ve vyúčtování za rok 2014 u zaměstnavatele nebo v daňovém přiznání. Zároveň  od roku 2015 budou poplatníci – důchodci s vyššími příjmy (nad 840 000)  danit  veškeré příjmy včetně  důchodů.
  • Obrat pro DPH:  Výše limitu pro povinnou registraci k DPH zůstane od 1. 1. 2015 na 1 mil. Kč. Uvažované snížení na 750 000 Kč bude zrušeno.
  • Daňové paušály: Od roku 2015 dojde k dalšímu omezení paušálních výdajů a to u paušálních výdajů 80% a 60% a to obdobným způsobem jako u příjmů s 40% a 30% paušály.  Absolutní výše odpočtu prostřednictvím paušálu bude omezena částkou 1 600 000 u 80 %,  resp. 1 200 000 korun u 60 % paušálu.

  Daňový tip: zvažte možnost přechodu na skutečné výdaje či převod Vaší firmy na s.r.o.

  • Evidence osvobozených příjmů:  U těchto příjmů nad 5 mil. Kč se navrhuje povinnost tyto příjmy oznámit. Neoznámení může znamenat až 15% pokutu

   

  • DPH: plnění u služeb:  Od 1. ledna 2015 se mění pravidla pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb.

  Poskytovatel z EU i mimo EU, který poskytuje jakoukoliv z výše uvedených služeb a jehož zákazníky jsou koneční spotřebitelé usazení v členském státě EU, bude mít povinnost odvádět DPH z dotčených služeb v jednotlivých členských státech usazení jeho koncových zákazníků.

  Plátci budou mít možnost se dobrovolně zaregistrovat do zvláštního režimu jednoho správního místa. Prostřednictvím daňového portálu toho členského státu, kde se k režimu jednoho správního místa zaregistruje, pak může na jednom místě podávat daňové přiznání a platit daň ze všech služeb, kterých se tento režim týká.

   

  • Elektronická komunikace:  Od 1. 1. 2014 musí všichni plátci DPH podávat přiznání elektronicky (mimo FO s obratem do 6 mil. Kč ),  podle připravované novely daňového řádu budou muset všichni podnikatelé, kteří mají zřízenou datovou schránku, činit podání vůči finančnímu úřadu pouze elektronicky, pokud to neudělají, budou následovat citelné pokuty.

   

  • Životní pojištění 2015 – odpočet

  Od 1. 1. 2015 dojde novelou zákona o daních z příjmu ke zpřísnění podmínek pro daňové zvýhodnění soukromého životního pojištění (tj. kapitálové, investiční ŽP, uzavřené min. do 60 let věku). Aby bylo nadále možné považovat pojistné za toto pojištění (včetně případných příspěvků zaměstnavatele) za daňově zvýhodněné, nebude možné vybírat prostředky před jeho koncem (ostatní dosavadní podmínky pro zvýhodnění platí beze změny

  • Kontrolní výkaz: S účinností od 1. 1. 2016 novela ZDPH zavádí povinnost podávat finančnímu úřadu kontrolní výkaz, a to pouze elektronicky. Tuto povinnost budou mít plátci, kteří uskutečnili, respektive přijali zdanitelné plnění s místem plnění v ČR nebo plátci, kteří přijali, respektive zaplatili zálohu na budoucí zdanitelné plnění. V kontrolním výkazu plátce uvede údaje, které jsou uvedeny na vystaveném/přijatém daňovém dokladu a jsou jeho povinnou náležitostí, tj. DIČ druhé smluvní strany, číslo dokladu, DUZP, rozsah a předmět plnění, základ, sazbu a výši daně.

   

  Komentovat příspěvek

  You must be logged in to post a comment.